Regulaminy i dokumenty

Strona niniejsza (wraz z odnośnymi dokumentami) zawiera regulamin („Regulamin”), na podstawie którego dostarczamy wszelkie produkty, dostępne na stronie internetowej pod adresem www.pokonamgranice.pl („Strona”). Przed zamówieniem ze Strony jakiegokolwiek Produktu należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Zamawiając którykolwiek z naszych Produktów na Stronie akceptujesz niniejszy Regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla Ciebie wiążące. Wydrukuj kopię Regulaminu, by móc się do niego odwołać w przyszłości.