Regulamin Szkolenia biegowego Listopad 2017 – Beskid Żywiecki

REGULAMIN SZKOLENIA BIEGOWEGO LISTOPAD 2017 – BESKID ŻYWIECKI

A. ORGANIZATORZY

SZKOLENIE BIEGOWE
MG PROGRES MACIEJ GÓRZYŃSKI CONSULTING
ul. Bema 23, 05-500 Piaseczno

NOCLEGI I WYŻYWIENIE
Centrum Aktywności Psychoruchowej JAŁOWCÓWKA
Koszarawa 497, 34-332 Koszarawa

B. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Do uczestnictwa w szkoleniu biegowym zostaną dopuszczone osoby które spełnią łącznie poniższe warunki:
a) Ukończyły 18. rok życia
b) Dokonają zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy zawarty na stronie internetowej Organizatora – link: https://pokonamgranice.pl/szkolenie-biegowe-listopad_2017/
c) Wniosą w terminie 7 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego zaliczkę 200 zł za noclegi na konto
Anna Makuch
Koszarawa 497
34-332 Koszarawa
numer konta ING: 14 1050 1214 1000 0022 9478 5213
d) Pierwszego dnia obozu okażą dokument tożsamości i podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w treningach na obozie, znajomości niniejszego regulaminu i jego akceptacji, oraz oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych przez MG PROGRES oraz Gospodarstwo Agroturystyczne JAŁOWCÓWKA.

2. Szczegóły dotyczące programu szkolenia przedstawione są na w/w stronie organizatora.
Program ramowy:
Dzień 1: ­rozpoczęcie obozu ­ przyjazd
Dzień od 2 do 4: ­ do dwóch treningów dziennie plus poranny rozruch
Dzień 5: ­zajęcia poranne i zakończenie obozu
Program szkolenia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

3. Organizator ustala maksymalny limit uczestników szkolenia biegowego na 18.

4. Zarówno późniejszy przyjazd na szkolenie, jak i wcześniejsze opuszczenie szkolenia nie zwalnia uczestnika szkolenia ani osób towarzyszących od pokrycia całości kosztu pobytu szkolenia

5. Rozliczenie

Całkowita cena szkolenia wraz z noclegami i wyżywieniem – 1285 zł. Forma rozliczenia:

Zaliczka (bezzwrotna, z możliwością scedowania na innego uczestnika) – 200 zł – płatna w terminie 7 dni od dnia wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
II rata – 440 zł – płatna do dnia 15.10.2017
Pozostała kwota 645 zł płatna na miejscu (jest możliwość płatności kartą)

Pakiet rozszerzony o fizjoterapię (regeneracja, relaksacja, wzmocnienie) – 4 zabiegi – 1450 zł (zaliczka 200 zł, II rata – 525 zł, pozostała kwota 725 zł płatna na miejscu)

Konto:
Anna Makuch
Koszarawa 497
34-332 Koszarawa
numer konta ING: 14 1050 1214 1000 0022 9478 5213
Tytuł płatności: Szkolenie biegowe Listopad 2017 – Imię, Nazwisko

C. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obóz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
2. Zgłoszenie się na pobyt poprzez formularz zgłoszeniowy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
3. Uczestnicy obozu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność (zaleca się przeprowadzenia odpowiednich badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie)
4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
5. Na terenie posesji znajdują się zwierzęta domowe (psy).
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zdarzeń uniemożliwiających jego przeprowadzenie lub nie zgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
7. Uczestnicy niedysponujący wymaganym doświadczeniem mogą zostać niezakwalifikowani przez Organizatorów na szkolenie ze względów bezpieczeństwa. W takim przypadku w przypadku, jeśli zaliczka została już wpłacona, zostanie zwrócona na konto danej osoby.
8. W budynku i na terenie posesji obowiązuje całkowity zakaz palenia.
9. Osoba zgłaszająca się na szkolenie może zgłosić chęć do zakwaterowania w pokoju jako jedyna osoba (bez współtowarzyszy), za dodatkową dopłatą 200 zł i w przypadku dostępności pokojów.