UsługaProgres 30
Opieka Trenera Biegania
Opieka Premium Trenera Biegania
Opieka Trenera Dietetyki
Umowa na liczbę dni30 dni
Cena vouchera 299 zł

Dla kogo to pakiet

 • dla średnio-zaawansowanych biegaczy, pragnących wyznaczyć sobie cel wynikowy i metodycznie dążyć do jego realizacji przy rozszerzonym wsparciu trenera biegowego i wsparciu dietetyka,
 • dla biegaczy (na każdym poziomie zaawansowania), którzy po prostu ... chcą wiedzieć więcej na temat prawidłowego odżywiania się, nie tylko w związku z treningiem,
 • dla tych, którzy bieganie i dietetykę traktują jako drogę do celu, jakim jest piękna sylwetka i doskonałe samopoczucie

Korzyści

KONTROLA
STRESU

Poradź sobie z sytuacjami, które podnoszą w Tobie poziom stresu. Osiągnij stan optymalnego funkcjonowania.

ZARZĄDZANIE
ENERGIĄ

Mądrze gospodaruj energią, uzupełniaj ją by efektywniej i przyjemniej osiągać cele.

DĄŻENIE DO
CELÓW

Prawidłowo ustal cele, później je wzmocnij, podczas realizacji oceń postępy by efektywnie je realizować.

PEWNOŚĆ

Umiejętnie pokonuj przeszkody by budować większą pewność siebie.

PODNOSZENIE
MOTYWACJI

Zbuduj w sobie motywację do osiągania celó. Wzmocnij przez tworzenie efektywnych i zdrowych nawykó. Trenuj silną wolę.

EFEKTYWNA
KONCENTRACJA

Doskonal sztukę koncentracji by osiągnąć to co dla Ciebie jest najważniejsze.

Opieka trenera biegania

Przygotowanie i uzgodnienie z klientem Planu Treningu Biegowego, składającego się z następujących elementów:

 1. 1

  Przedstawienie Klientowi analizy informacji z dostarczonej przez Klienta ankiety.

 2. 2

  Pomoc w ustaleniu krótko- i długo-terminowych celów Klienta.

 3. 3

  Przedstawienie ogólnych założeń metodyki treningu biegowego stosowanej przez Trenerów Biegania Pokonam Granice oraz biblioteki pojęć.

 4. 4

  Przygotowywanie dla Klienta, a następnie aktualizowanie w cyklu uzgodnionym z danym Klientem, planu treningowego.

 5. 5

  Udzielanie Klientowi informacji zwrotnych w Dzienniczku z częstotliwością przynajmniej 1 x w każdym tygodniu kalendarzowym.

 6. 6

  Udzielanie konsultacji telefonicznych z częstotliwością maksymalną 1 x w tygodniu (czas konsultacji do 10 minut) w dni powszednie 10.00-16.00, z zastrzeżeniem, że w przypadku, kiedy Trener Biegania nie ma możliwości prowadzenia rozmowy, oddzwania w ciągu max 24 godzin.

OPIEKA PREMIUM TRENERA BIEGANIA

Przygotowanie i uzgodnienie z klientem Planu Treningu Biegowego, składającego się z następujących elementów:

 1. 1

  Przedstawienie Klientowi analizy informacji z dostarczonej przez Klienta ankiety.

 2. 2

  Pomoc w ustaleniu krótko- i długo-terminowych celów Klienta.

 3. 3

  Przedstawienie ogólnych założeń metodyki treningu biegowego stosowanej przez Trenerów Biegania Pokonam Granice oraz biblioteki pojęć.

 4. 4

  Przygotowywanie dla Klienta, a następnie aktualizowanie w cyklu uzgodnionym z danym Klientem, planu treningowego.

 5. 5

  Udzielanie Klientowi informacji zwrotnych w Dzienniczku z częstotliwością przynajmniej 2 x w każdym tygodniu kalendarzowym.

 6. 6

  Udzielanie konsultacji telefonicznych z częstotliwością maksymalną 2 x w tygodniu (czas konsultacji do 15 minut) w dni powszednie 9.00-19.00, z zastrzeżeniem, że w przypadku, kiedy Trener Biegania nie ma możliwości prowadzenia rozmowy, oddzwania w ciągu max 15 godzin.

OPIEKA TRENERA DIETETYKI

 1. 1

  Konsultacja (w zależności od historii dotychczasowej współpracy Klienta z Trenerem Dietetyki oraz od decyzji Klienta może to być jedna z trzech następujących rodzajów konsultacji: konsultacja wstępna i zalecenia, konsultacja nr 2 ze szczegółową oceną sposobu żywienia lub konsultacja kontrolna).

 2. 2

  Szczegółowy zakres poszczególnych rodzajów konsultacji:

  1. a

   Konsultacja wstępna: szczegółowy wywiad żywieniowo-kliniczny, ogólna ocena sposobu żywienia, zalecenia w formie pisemnej, pomiar składu ciała.

  2. b

   Konsultacja nr 2 ze szczegółową oceną sposobu żywienia - opierająca się na indywidualnym zapotrzebowaniu Klienta, szczegółowa ocena sposobu żywienia – analiza dotychczasowego jadłospisu ze szczegółowymi zaleceniami modyfikacji zachowań żywieniowych oraz ewentualnej suplementacji.

  3. c

   Konsultacja kontrolna - opierająca się na indywidualnym zapotrzebowaniu Klienta, kontrola postępów Klienta, pomiar składu ciała, ewentualne zmiany w ustalonym sposobie odżywiania.

Limit ilościowy w ramach Vouchera: 1 konsultacja na każde 30 dni Okresu Ważności Vouchera.

Konsultacja odbywa się w gabinecie Trenera Dietetyki lub drogą teleinformatyczną (video konsultacja).

Rekomendowane jest (lecz nie wymagane) posiadanie przez Klienta i okazanie podczas konsultacji wyników następujących badań z ostatnich 3 miesięcy: morfologia, lipidogram, badanie moczu ogólne.

W określonych przez Trenera Dietetyki przypadkach (w odniesieniu do niektórych Klientów) efektem udzielonych konsultacji może być rekomendacja dla Klienta wykonywania wpisów dotyczących realizacji przez Klienta udzielonych zaleceń w Dzienniczku Pokonam Granice.